islamaumaroc

رياض

  دعوة الحق

118 العدد

   رياض ! بـورك عـرق      بمثـل نفسـك جـــادا
   دعـاك للمـوت حــق         فكنت شهمـا جـــوادا
   عزيمـة الحـر صــدق       تكـاد تحيـي الجمــادا
   ريـاض ! شرفـت جيـلا     شفيـت فيـه غلـيــلا
   و صـرت فيـه دليــلا        هـدى و شـق السبيــلا
                         * * *
   ريـاض أحببـت شعبــا    بفضـل مثــلـك يحيــى
   غـداة قابـلـت حـربـا       دهـت بـــلادك بغـيــا
   تـروم محـقـا و غصبـا    فخاب « صهيون» سعيـا
   وقفـت لينـا هصـــورا    فكنـــت للنيـل صــورا
   و كنـت في النـار نـورا   أضـاء منـا الصــدورا
                         * * *
   فهـب جيشـك يجــري     إلـى العـدو غضـوبـا
   و مثـل فعلـك يغــري      بنيـل نصــر قـلـوبـا
   شجـاعـة، و لعمــري     غـدت تفـل الخطوبــا
   جعـلت روحـك مهــرا     به تـزوجـت نـصـرا
   سكنـت في الخلد قصـرا   و إن تـوسـدت قـبـرا
                            * * *
   ما بيـن صبـح و لـيـل      كسـبـت أثمـــن كنــز
   بروح صـدق و نـبــل      أدركـت أشـرف فــوز
    فلـم تبـال بقـتـــــــل      فصـرت أشـرف رمـز
    تركـت للعـرب مـجـدا    يفـوت في الفخـر حـدا
   و صرت في الشرق فـردا يريـه بالفـعـل قصـدا
                           * * *
   إذا تلـبـد بـــــــــــأس     رءاك خـــيـر مـثــال
    فـلا يصـده بــــأس       عن اعتسـاف النــزال
   فـفـي المعـارك أنـس      لمـن يـروم المعـالـي
   شعـب العروبـة أمسـى    أشـد عزمـا و بـأسـا
   إذن سيـرجـع قـدســا     و يطمـس البغـي طمسا
                          * * *
    له فلـسـطـــيـن أرض     حـبـيـبـــــــة عـربيـة
    فـداؤهـا هـو فـرض       علـى نفـــوس أبـيــه
    فالعـزم حـق و محـض    والحرب صارت عتيـة
    تلـك الكتـائب تفــدي       حمـى أضيـــع بكـيـد
    تشـن فـي كـل نجــد       على العدى حرب جــد
                           * * *
    فلا يـذوقـون نـومــا       و لا يـحـسـون أمنـا
    يـرون يومـا فـيـومـا      هـو لا يزلـزل ركنـا
    سيـدرك النصـر حتمـا     شعـب بحقـه ضـنـا
   « صهيون»! قد حان صبح   يمـيـط زورا و يمحـو
    هنـاك يكـمـل فـتـــح        لـــه بقـلـبـك جـرح
                           * * *
    بنـي العروبـة هنــا !     صفـا إلى العيش يسعـى
    فكيـف في الدار يحيـى   شخـص يجاوز أفعـى ؟
    و كيـف تـؤمـن دنيــا      و الشـر بالباب أقعــى
    إن اليـهـود وبــــــــاء    علــــى الحيــــاة وداء
    « صهيون » فيها شقــاء   و الـداء مـنـه عيــاء
                           * * *
    رياض في الخلد أضحـى   شهيـد حـق كـريــم
    مضى و خلـف قـرحـا     في كل قـلـب رحـيـم
    يقـول ليـلا وصبـحـــا     خـذوا بثــــأر عظيــم
    رياض ! شعبـك ثــارا    على العــدى و أغــارا
    و أدرك الـيـوم ثــــارا    محا عن العرب عــارا
                              * * *
    و هبـت العرب صفــا      تخـط عـزا طـريفــا
    و تقطـف النصر قطفـا      يعـد حـقـا شـريفــا
    قد صارت الأرض طرفـا   يرى صـراعا عنيفـا
    ما بـين شعـب مجيــــد      و بيـن بغـي عـنـيـد
    ما بيـن حـق وطـيــــد      و بيـن زور شـديــد

العدد الأخير

This is a SEO version of Numero 404 Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

العدد ما قبل الأخير

This is a SEO version of Numero 400 Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here